Öğrenci Girişi

Hakkımızda

null

KURUCU

DR.HÜSEYİN ARIK

Eğitimci, İdareci, Akademisyen, Yazar ve Bürokrattır.

Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri fakültelerinden mezuniyetinin ardından, Harp Akademileri ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans eğitimini Eğitim Yönetimi Ve Planlama ana bilim dalında yapmıştır. Doktorasını ise İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ana bilim dalında tamamlamıştır.

Kariyerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde görevlerde bulunan Dr. Hüseyin ARIK, Yurt Dışı Eğitim-Öğretim Genel Müdürlüğü (kurucu), Dış ilişkiler genel müdür ve yardımcılığı, Talim ve Terbiye Kurulu daire başkanlığı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın özlük işleri, orta öğretim, din öğretimi genel müdürlüklerinde, şube müdürlükleri görevlerinde bulunmuştur. Yine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliği ve Fen Bilgisi öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur.

Harp Akademileri komutanlığı tarafından takdirname ve kırmızı diploma sahibi (Orgeneral Sabri Deliç, Harp Akademileri Komutanı) olan Dr. Hüseyin ARIK, Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan ve Milli Güvenlik Akademisi Komutanı Tümgeneral Selçuk SAKA tarafından verilen takdirname,teşekkür unvanlarına sahiptir.

Halen Kayseri Anadolu Birliği Derneği Genel Başkanı olup, Büyük Anadolu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilim Kurulu Başkanlığı görevlerin yürütmektedir. Çeşitli Gazete ve Dergilerde Bilimsel araştırma, yazı ve makalelerin yanı sıra, sivil toplum örgütleri nezdinde devletimizin sorunları ve sosyal içerikli çalışmalarına devam etmektedir.

Altın Kariyer Akademi olarak sizlere mesajımız;

Değerli Katılımcılarımız,

Gelişen ve ilerleyen toplum hayatımızda iş, sağlık, güvenlik konuları gittikçe önem kazanmaktadır. Çağdaş toplumlarda olduğu gibi Türkiye’mizde de insanlarımızın donanımlı kılınması şarttır. Üretken ve gelişen ekonomilerde bu kaçınılmazdır.
Bu hususu şu örnekle açıklayabiliriz:

Bir ressamın resim sergisini gezmek, resimden anlamayı ve sanata karşı olan ilgiyi gerektirir. Diğer bir örnek verecek olursak:
Güzel sanatların ve insanlık sanatının en yüksek değerlerinden olan müziği dinlemek, anlamak ve yorumlamak; ona yaklaşmak onu bilmekle alakalıdır.
Mekanik alanda ise insan ile eşya arasında estetik bir uyum vardır ve bu durum kişinin yaptığı işten mutlu olması sonucunu doğurur ve yüksek kazançlara ulaşır. Ürettiği değerlerinde kalitesi yükselir.

Bu tespitten hareketle Altın Kariyer Akademi olarak, Yaşam Koçluğu, Eğitim Koçluğu, Doğum Koçluğu, İlişki Ve Evlilik Koçluğu, Masal Terapisi, Resim Analizi, Öfke Kontrolü, Veri Analiz İşletmenliği (sağlık kurumlarında Veri Analiz eğitimi), Tıbbi Sekreterlik (Hasta Kayıt Kabul), Hasta Ve Yaşlı Bakımı ile Robotik Kodlama alanlarında, alanında uzman eğitimcilerimizle insanlarımızın geleceğe hazırlanması yolunda bilgi, birikim ve tecrübelerimizi katılımcılarımıza en iyi şekilde aktararak, davranış ve beceri boyutunda değişimi hedeflemesi ve tüm eğitim alanlarında Altın Kariyer Akademi’nin geliştirdiği eğitim yöntemleri ile süreci tamamlayarak toplumda hak ettiği yerde olmasına katkı koymak Altın Kariyer Akademi’nin en temel prensiplerindendir.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün yaşamınız boyunca sizlere sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımızla.

Altın Kariyer Akademi olarak değerlerimiz;

Doğruluk, güvenilirlik, yasallık, mesleki sorumluluk, etik, yeterlilik gibi en temel prensipleri ilke edinmiştir.
Ahlâk ölçütleri olarak tanımlayabileceğimiz bu prensiplerin her fert, grup, kurumsal yapıyı başarılı kılacağına inanırız.
Başarının ancak bu değerler içerisinde ve de ekip çalışması ile kazanılacağı kaçınılmazdır.
Alanında uzman eğitimci kadromuzla gelişmelerin ve ihtiyaçların farkında olabilme, sürekli gelişime açık yapısıyla dünya standartlarında eğitimde yenileme kabiliyeti oluşturabilmeyi gaye ediniriz.

Beklentileri karşılayabilen bir yönetim anlayışı ile karar mekanizmaları oluşturabilme ve bununla birlikte verilen sözleri tutarak verdiğimiz hizmetlerde karşılıklı sinerjiden güç alırız.

Katılımcılarımızla birlikte, bu değerler etrafında, alanında uzman eğitimci kadromuzla uzmanlaşmış bilgiye doğru ilerleyeceğiz…